Hawaiian Kingdom

Aloha mai e ka ohana!

E ku'u Kawaionamolokama keia. Pehea kahana kakou? Maika'i no au keia makahiki.

Mana'o ko'u keia la. O oukou no ka malamalama o ke ao nei. O ke kulanakauhale i ku ma kahiki'eki'e, a'ole ia e nalowale. A'ole i ho'a ia ke kukui, i mea e waiho malalo iho o ka po'i... aka! ma kahi e kau ai o ke kukui, i malamalama o ka po'e a pau i loko o kahale! Pela oukou! pela oukou i ho'akaka a ku ai, i kou oukou imua o na kanaka! i ike mai ai lakou, i ka oukou, hana maika'i ana.

Mahalo nui loa
Sign In or Register to comment.